Statistisk sentralbyrå

1 Barn 1 med barnevernstiltak i løpet av året, pr.31.12. etter omsorgs-/hjelpetiltak. Kommune. 2015
Kommune I løpet av året På slutten av året Barn med tiltak per 31.12 per 1000 barn 0-22 år
I alt Omsorgstiltak Hjelpetiltak I alt Omsorgstiltak Hjelpetiltak
Heile landet 53 439 10 069 43 370 36 811 9 008 27 803 25,2
               
Sogn og Fjordane i alt 1 113  177  936  832  166  666 26,0
1401 Flora  142 29  113  110 26 84 29,7
1411 Gulen 48 .. .. 36 .. .. 55,0
1412 Solund 8 .. .. 7 .. .. 39,5
1413 Hyllestad 15 .. .. 8 .. .. 22,8
1416 Høyanger 46 .. .. 32 .. .. 27,0
1417 Vik 21 .. .. 17 .. .. 24,0
1418 Balestrand 11 .. .. 8 .. .. 24,0
1419 Leikanger 15 6 9 11 6 5 16,1
1420 Sogndal 51 7 44 31 7 24 13,4
1421 Aurland 22 .. .. 15 .. .. 35,5
1422 Lærdal 28 7 21 16 7 9 28,0
1424 Årdal 35 9 26 24 7 17 17,6
1426 Luster 55 12 43 47 12 35 31,4
1428 Askvoll 33 .. .. 27 .. .. 33,2
1429 Fjaler 50 .. .. 40 .. .. 44,1
1430 Gaular 25 12 13 22 12 10 24,4
1431 Jølster 22 5 17 20 5 15 21,6
1432 Førde  102 17 85 70 16 54 17,1
1433 Naustdal 50 .. .. 38 .. .. 44,6
1438 Bremanger 25 7 18 23 7 16 21,8
1439 Vågsøy 89 18 71 73 17 56 42,2
1441 Selje 33 4 29 19 4 15 25,1
1443 Eid 74 16 58 49 14 35 26,7
1444 Hornindal 8 .. .. 5 .. .. 14,0
1445 Gloppen 52 10 42 44 10 34 25,7
1449 Stryn 53 6 47 40 6 34 18,7
1  Gjelder barn 0-22 år.
Kjelde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå