Statistisk sentralbyrå

1 Barn 1 med barnevernstiltak i løpet av året, pr.31.12. etter omsorgs-/hjelpetiltak. Kommune. 2015
Kommune I løpet av året På slutten av året Barn med tiltak per 31.12 per 1000 barn 0-22 år
I alt Omsorgstiltak Hjelpetiltak I alt Omsorgstiltak Hjelpetiltak
Heile landet 53 439 10 069 43 370 36 811 9 008 27 803 25,2
               
Aust-Agder i alt 1 489  200 1 289 1 046  182  864 31,3
0901 Risør  100 11 89 56 10 46 31,4
0904 Grimstad  268 50  218  224 47  177 32,0
0906 Arendal  493 53  440  354 44  310 28,8
0911 Gjerstad 36 10 26 24 10 14 37,4
0912 Vegårshei 34 .. .. 23 .. .. 37,4
0914 Tvedestrand  159 12  147  101 11 90 63,2
0919 Froland 86 10 76 56 9 47 31,9
0926 Lillesand 90 17 73 67 16 51 21,3
0928 Birkenes 49 9 40 35 9 26 20,5
0929 Åmli 59 14 45 43 12 31 85,3
0935 Iveland 11 .. .. 7 .. .. 17,4
0937 Evje og Hornnes 71 8 63 37 8 29 34,8
0938 Bygland 11 .. .. 4 .. .. 13,6
0940 Valle 12 .. .. 8 .. .. 24,1
0941 Bykle 10 .. .. 7 .. .. 26,3
1  Gjelder barn 0-22 år.
Kilde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå