Statistisk sentralbyrå

1 Barn 1 med barnevernstiltak i løpet av året, pr.31.12. etter omsorgs-/hjelpetiltak. Kommune. 2015
Kommune I løpet av året På slutten av året Barn med tiltak per 31.12 per 1000 barn 0-22 år
I alt Omsorgstiltak Hjelpetiltak I alt Omsorgstiltak Hjelpetiltak
Heile landet 53 439 10 069 43 370 36 811 9 008 27 803 25,2
               
Vestfold i alt 2 653  568 2 085 1 622  487 1 135 24,2
0701 Horten  329 63  266  213 56  157 28,5
0702 Holmestrand  147 21  126  103 19 84 36,6
0704 Tønsberg  440  115  325  262  102  160 23,1
0706 Sandefjord  417 65  352  180 51  129 14,2
0709 Larvik  479  106  373  307 93  214 26,3
0711 Svelvik 80 19 61 46 16 30 27,1
0713 Sande  102 18 84 70 16 54 25,8
0714 Hof 43 9 34 31 8 23 36,0
0716 Re  110 32 78 81 27 54 29,4
0719 Andebu 79 30 49 54 27 27 31,5
0720 Stokke  160 33  127 97 24 73 29,0
0722 Nøtterøy  200 37  163  135 31  104 22,1
0723 Tjøme 39 8 31 24 8 16 19,8
0728 Lardal 28 12 16 19 9 10 28,6
1  Gjelder barn 0-22 år.
Kilde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå