Statistisk sentralbyrå

1 Barn 1 med barnevernstiltak i løpet av året, pr.31.12. etter omsorgs-/hjelpetiltak. Kommune. 2015
Kommune I løpet av året På slutten av året Barn med tiltak per 31.12 per 1000 barn 0-22 år
I alt Omsorgstiltak Hjelpetiltak I alt Omsorgstiltak Hjelpetiltak
Heile landet 53 439 10 069 43 370 36 811 9 008 27 803 25,2
               
01 Østfold i alt 3 154  624 2 530 2 341  551 1 790 29,5
0101 Halden  303 72  231  241 66  175 28,9
0104 Moss  278 49  229  190 36  154 22,0
0105 Sarpsborg  598  135  463  456  115  341 30,1
0106 Fredrikstad  807  128  679  615  115  500 28,4
0111 Hvaler 88 16 72 83 15 68 77,9
0118 Aremark 19 4 15 13 4 9 35,3
0119 Marker 42 13 29 23 13 10 25,5
0121 Rømskog .. .. .. .. .. .. ..
0122 Trøgstad 63 12 51 47 9 38 33,3
0123 Spydeberg 76 11 65 47 9 38 28,9
0124 Askim  176 46  130  124 44 80 28,5
0125 Eidsberg  186 42  144  131 38 93 41,5
0127 Skiptvet 51 21 30 37 19 18 33,2
0128 Rakkestad 94 24 70 67 24 43 30,7
0135 Råde  115 12  103 78 10 68 39,6
0136 Rygge  163 14  149  113 13  100 26,3
0137 Våler 52 14 38 40 11 29 26,2
0138 Hobøl 42 10 32 35 9 26 23,4
1  Gjelder barn 0-22 år.
Kilde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå