Statistisk sentralbyrå

1 Ansatte og årsverk i barnehager, etter stilling. Kommune. 2015
  Alle stillingar Styrar Pedagogisk leiar Barnehagelærer eller tilsvarende 2 Barne- og ungdomsarbeider 2 Assistent Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetspåklige barn3 Adm/merkantilt personale 1 Personer som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats3 Anna lønna hjelp Årsverk i alt
Hele landet 93 974 6 367 26 878  951 13 010 29 761 1 330 1 498 6 239 7 940 74 647
                       
16 Sør-Trøndelag 6 119  439 1 812 66  996 1 573 49  224  369  591 4 702
1601 Trondheim 3 726  274 1 101 52  491 1 009 25  189  222  363 2 887
1612 Hemne 85 7 24 2 14 26 - - 5 7 66
1613 Snillfjord 21 2 6 - 3 6 - 1 - 3 12
1617 Hitra 76 6 20 - 20 11 5 - 4 10 48
1620 Frøya 97 8 25 1 27 22 - 1 4 9 75
1621 Ørland 81 3 30 - 22 14 - 1 3 8 65
1622 Agdenes 27 2 9 - 3 9 - - - 4 19
1624 Rissa  111 6 35 1 30 19 1 - 7 12 78
1627 Bjugn 87 6 30 - 12 23 1 - 9 6 67
1630 Åfjord 60 4 18 - 11 15 2 1 3 6 43
1632 Roan 18 3 3 - 2 5 - - 2 3 11
1633 Osen 21 3 4 - 3 8 - - - 3 13
1634 Oppdal  139 11 43 1 23 37 1 3 5 15 99
1635 Rennebu 39 3 11 - 9 7 - 2 1 6 26
1636 Meldal 68 4 21 - 26 4 - - 6 7 51
1638 Orkdal  195 12 72 1 42 35 7 - 10 16  168
1640 Røros 85 5 23 - 18 24 - 3 4 8 62
1644 Holtålen 30 3 11 - 8 4 - - 1 3 22
1648 Midtre Gauldal  116 11 35 1 42 9 1 - 4 13 89
1653 Melhus  346 16 93 2 68 89 2 17 29 30  263
1657 Skaun  199 14 52 - 38 54 4 2 15 20  158
1662 Klæbu  124 9 41 - 28 30 - 2 6 8  101
1663 Malvik  277 18 80 3 37 91 - 2 26 20  219
1664 Selbu 78 8 21 2 18 16 - - 3 10 50
1665 Tydal 13 1 4 - 1 6 - - - 1 10
1  Adm/merkantilt personale fra 2010.
2  Barnehagelærer eller tilsvarende og barne- og ungdomsarbeider fra 2014.
3  Fra 2014 er stillingskategori endret fra Tospråklig assistent til 'Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetspråklige barn'. Anna personale til 'Personer som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats'.
Kilde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå