Statistisk sentralbyrå

1 Ansatte og årsverk i barnehager, etter stilling.Kommune. 2015
  Alle stillingar Styrar Pedagogisk leiar Barnehagelærer eller tilsvarende 2 Barne- og ungdomsarbeider 2 Assistent Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetspåklige barn3 Adm/merkantilt personale 1 Personer som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats3 Anna lønna hjelp Årsverk i alt
Heile landet 93 974 6 367 26 878  951 13 010 29 761 1 330 1 498 6 239 7 940 74 647
                       
14 Sogn og Fjordane 2 098  164  615 26  330  598 37 17  127  184 1 590
1401 Flora  221 17 81 2 25 47 17 3 15 14  176
1411 Gulen 52 4 14 - 4 19 1 1 2 7 29
1412 Solund 13 1 3 - 3 4 - 1 - 1 9
1413 Hyllestad 21 1 7 - 8 3 - 1 - 1 16
1416 Høyanger 66 6 18 - 4 26 - - 5 7 55
1417 Vik 55 6 12 2 16 10 1 - 1 7 37
1418 Balestrand 26 5 6 - 2 9 1 - - 3 16
1419 Leikanger 44 3 14 1 6 10 2 - 3 5 34
1420 Sogndal  139 9 42 4 24 45 3 1 9 2  108
1421 Aurland 26 2 8 - 6 6 - - 1 3 20
1422 Lærdal 40 3 8 1 10 10 1 1 3 3 26
1424 Årdal 77 6 21 - 20 18 1 - 5 6 65
1426 Luster  114 9 32 5 15 28 1 - 10 14 80
1428 Askvoll 51 3 17 - 9 14 1 - 1 6 39
1429 Fjaler 62 4 16 1 17 16 - - 1 7 47
1430 Gaular 60 4 21 - 9 19 - - 1 6 50
1431 Jølster 72 4 20 2 9 24 - 1 4 8 57
1432 Førde  294 25 77 5 43 94 - 1 23 26  231
1433 Naustdal 54 3 17 - 8 20 - 3 - 3 44
1438 Bremanger 72 7 18 - 11 24 - 1 3 8 52
1439 Vågsøy  110 6 30 - 23 35 2 - 6 8 82
1441 Selje 35 3 9 - 10 10 - - - 3 26
1443 Eid  115 9 35 1 20 35 1 2 3 9 89
1444 Hornindal 26 2 7 1 2 8 - - 3 3 19
1445 Gloppen  115 10 32 - 11 36 2 1 15 8 83
1449 Stryn  138 12 50 1 15 28 3 - 13 16  102
1  Adm/merkantilt personale fra 2010.
2  Barnehagelærer eller tilsvarende og barne- og ungdomsarbeider fra 2014.
3  Fra 2014 er stillingskategori endret fra Tospråklig assistent til 'Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetspråklige barn'. Anna personale til 'Personer som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats'.
Kilde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå