Statistisk sentralbyrå

1 Ansatte og årsverk i barnehager, etter stilling. Kommune. 2015
  Alle stillingar Styrar Pedagogisk leiar Barnehagelærer eller tilsvarende 2 Barne- og ungdomsarbeider 2 Assistent Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetspåklige barn3 Adm/merkantilt personale 1 Personer som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats3 Anna lønna hjelp Årsverk i alt
Hele landet 93 974 6 367 26 878  951 13 010 29 761 1 330 1 498 6 239 7 940 74 647
                       
09 Aust-Agder 2 356  162  637 22  367  696 18 62  162  230 1 697
0901 Risør  116 9 33 3 14 35 1 1 10 10 79
0904 Grimstad  473 32  134 5 53  139 5 10 44 51  338
0906 Arendal  898 62  235 1  104  317 6 41 51 81  655
0911 Gjerstad 33 2 10 3 8 4 - - 3 3 28
0912 Vegårshei 52 4 14 - 12 9 1 1 5 6 31
0914 Tvedestrand  123 9 31 - 25 26 1 1 17 13 81
0919 Froland  120 10 30 - 36 27 - - 5 12 91
0926 Lillesand  211 14 61 - 43 59 - 3 13 18  163
0928 Birkenes  113 8 30 3 13 46 1 - 4 8 82
0929 Åmli 32 2 8 - 4 13 - - 2 3 22
0935 Iveland 50 2 13 2 17 6 1 1 4 4 30
0937 Evje og Hornnes 68 3 20 - 21 9 1 1 3 10 47
0938 Bygland 23 1 5 1 5 4 - 3 - 4 14
0940 Valle 23 2 8 1 7 - 1 - - 4 17
0941 Bykle 21 2 5 3 5 2 - - 1 3 18
1  Adm/merkantilt personale fra 2010.
2  Barnehagelærer eller tilsvarende og barne- og ungdomsarbeider fra 2014.
3  Fra 2014 er stillingskategori endret fra Tospråklig assistent til 'Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetspråklige barn'. Anna personale til 'Personer som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats'.
Kilde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå