Statistisk sentralbyrå

1 Ansatte og årsverk i barnehager, etter stilling. Kommune. 2015
  Alle stillingar Styrar Pedagogisk leiar Barnehagelærer eller tilsvarende 2 Barne- og ungdomsarbeider 2 Assistent Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetspåklige barn3 Adm/merkantilt personale 1 Personer som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats3 Anna lønna hjelp Årsverk i alt
Hele landet 93 974 6 367 26 878  951 13 010 29 761 1 330 1 498 6 239 7 940 74 647
                       
07 Vestfold 4 169  295 1 196 53  531 1 260 74 43  355  362 3 252
0701 Horten  451 40  114 24 73  103 8 6 45 38  352
0702 Holmestrand  184 13 48 - 23 59 5 2 14 20  145
0704 Tønsberg  693 61  222 6 84  222 7 3 41 47  579
0706 Sandefjord  784 48  228 2 72  261 18 15 72 68  607
0709 Larvik  739 49  204 15 87  229 16 5 58 76  550
0711 Svelvik 73 4 25 - 8 27 - - 5 4 63
0713 Sande  163 11 48 2 26 47 1 1 15 12  132
0714 Hof 46 3 14 - 7 12 - 1 4 5 36
0716 Re  180 15 57 - 34 50 - 3 5 16  141
0719 Andebu  105 6 29 - 15 34 1 1 12 7 80
0720 Stokke  218 14 61 1 27 59 10 3 22 21  158
0722 Nøtterøy  421 25  111 2 60  127 7 3 48 38  327
0723 Tjøme 69 4 20 1 8 19 1 - 10 6 51
0728 Lardal 43 2 15 - 7 11 - - 4 4 32
1  Adm/merkantilt personale fra 2010.
2  Barnehagelærer eller tilsvarende og barne- og ungdomsarbeider fra 2014.
3  Fra 2014 er stillingskategori endret fra Tospråklig assistent til 'Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetspråklige barn'. Anna personale til 'Personer som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats'.
Kilde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå