Statistisk sentralbyrå

1 Ansatte og årsverk i barnehager, etter stilling. Kommune. 2014
  Alle stillingar Styrar Pedagogisk leiar Barnehagelærer eller tilsvarende 2 Barne- og ungdomsarbeider 2 Assistent Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetspåklige barn3 Adm/merkantilt personale 1 Personer som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats3 Anna lønna hjelp Årsverk i alt
Hele landet 93 974 6 367 26 878  951 13 010 29 761 1 330 1 498 6 239 7 940 74 647
                       
01 Østfold 4 584  311 1 322 40  599 1 393 67 80  390  382 3 610
0101 Halden  480 40  137 5 73  133 4 11 31 46  380
0104 Moss  519 43  150 11 58  161 1 3 54 38  405
0105 Sarpsborg  869 48  246 4 84  289 21 27 85 65  655
0106 Fredrikstad 1 241 82  349 4  183  347 22 27  123  104  999
0111 Hvaler 59 4 17 1 7 20 - 1 4 5 50
0118 Aremark 18 1 6 - 2 7 - - 1 1 14
0119 Marker 48 4 15 - 2 18 - - 3 6 37
0121 Rømskog 12 1 2 - 1 3 - 1 1 3 7
0122 Trøgstad 91 6 27 2 17 23 - 2 9 5 69
0123 Spydeberg 96 6 32 - 17 28 1 - 5 7 81
0124 Askim  242 15 70 3 35 74 7 1 18 19  194
0125 Eidsberg  183 11 53 4 28 60 2 - 4 21  137
0127 Skiptvet 67 4 20 - 10 19 2 1 4 7 53
0128 Rakkestad  123 9 39 - 30 22 2 3 7 11 93
0135 Råde  120 8 36 - 12 39 3 2 10 10 96
0136 Rygge  209 15 64 4 17 76 - - 20 13  176
0137 Våler  109 7 29 2 17 33 2 - 8 11 83
0138 Hobøl 98 7 30 - 6 41 - 1 3 10 81
1  Adm/merkantilt personale fra 2010.
2  Barnehagelærer eller tilsvarende og barne- og ungdomsarbeider fra 2014.
3  Fra 2014 er stillingskategori endret fra Tospråklig assistent til 'Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetspråklige barn'. Anna personale til 'Personer som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats'.
Kilde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå