Statistisk sentralbyrå

1 Barn i barnehager etter alder. Kommune. 2015
  I alt Alder Dekningsgrad
  0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 1-5 år
Hele landet  283 608 2 201 41 895 55 363 59 775 61 036 62 972  366 90,4
                   
14 Sogn og Fjordane 5 740 16  782 1 096 1 209 1 307 1 319 11 91,9
1401 Flora  671 - 92  122  144  151  162 - 93,7
1411 Gulen 98 - 17 24 17 27 13 - 94,2
1412 Solund 25 - 2 2 7 7 7 - 96,2
1413 Hyllestad 44 - 11 9 7 8 8 1 82,7
1416 Høyanger  183 - 23 30 37 48 45 - 92,0
1417 Vik  119 2 11 23 32 19 32 - 87,3
1418 Balestrand 55 - 7 10 10 11 17 - 88,7
1419 Leikanger  118 - 16 27 22 29 24 - 92,9
1420 Sogndal  404 2 58 89 88 77 90 - 90,3
1421 Aurland 69 1 12 16 15 12 13 - 97,1
1422 Lærdal 86 - 19 12 16 15 24 - 90,5
1424 Årdal  257 - 34 36 67 61 59 - 88,0
1426 Luster  271 - 46 60 55 50 59 1 90,9
1428 Askvoll  140 - 14 26 37 41 22 - 89,7
1429 Fjaler  164 - 11 28 45 33 47 - 95,9
1430 Gaular  194 1 27 37 43 49 37 - 94,6
1431 Jølster  183 - 27 28 42 43 41 2  101,1
1432 Førde  810 2  111  161  153  192  188 3 93,0
1433 Naustdal  183 1 29 35 31 44 43 - 93,8
1438 Bremanger  178 - 22 37 32 33 53 1 93,2
1439 Vågsøy  316 - 37 63 60 82 74 - 86,6
1441 Selje 95 - 8 24 14 36 13 - 75,4
1443 Eid  350 5 47 66 69 79 84 - 96,6
1444 Hornindal 56 - 3 12 15 13 13 - 88,9
1445 Gloppen  289 - 46 44 69 58 70 2 91,4
1449 Stryn  382 2 52 75 82 89 81 1 92,2
Kilde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå