Statistisk sentralbyrå

1 Barn i barnehager, etter alder. Kommune. 2015
  I alt Alder Dekningsgrad
  0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 1-5 år
Hele landet  283 608 2 201 41 895 55 363 59 775 61 036 62 972  366 90,4
                   
09 Aust-Agder 6 360 65  852 1 197 1 363 1 406 1 468 9 91,0
0901 Risør  274 - 29 61 50 72 62 - 82,3
0904 Grimstad 1 342 26  194  246  315  280  280 1 95,1
0906 Arendal 2 332 30  323  459  495  489  534 2 90,7
0911 Gjerstad  109 - 9 24 21 21 34 - 94,0
0912 Vegårshei  123 1 13 18 34 24 32 1 93,1
0914 Tvedestrand  304 2 42 49 59 72 79 1 95,0
0919 Froland  360 1 51 60 68 96 84 - 88,9
0926 Lillesand  637 1 87  114  134  154  146 1 88,4
0928 Birkenes  339 3 46 68 57 87 77 1 89,6
0929 Åmli 89 1 10 18 25 17 17 1 87,9
0935 Iveland  101 - 13 16 25 20 27 - 95,3
0937 Evje og Hornnes  209 - 24 36 47 42 59 1 84,6
0938 Bygland 52 - 5 10 11 10 16 -  113,0
0940 Valle 43 - 1 11 8 10 13 - 91,5
0941 Bykle 46 - 5 7 14 12 8 - 85,2
Kilde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå