Statistisk sentralbyrå

1 Barn i barnehager etter alder. Kommune. 2015
  I alt Alder Dekningsgrad
  0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 1-5 år
Hele landet  283 608 2 201 41 895 55 363 59 775 61 036 62 972  366 90,4
                   
07 Vestfold 12 156  105 1 663 2 307 2 549 2 695 2 820 17 89,8
0701 Horten 1 295 -  180  244  261  300  309 1 87,2
0702 Holmestrand  546 3 88 96  119  113  127 - 91,9
0704 Tønsberg 2 196 5  287  458  476  485  482 3 90,3
0706 Sandefjord 2 275 45  313  427  490  477  520 3 90,2
0709 Larvik 2 091 40  272  367  429  476  500 7 90,0
0711 Svelvik  262 - 30 55 57 68 52 - 85,6
0713 Sande  501 2 86  100  105 91  117 - 90,9
0714 Hof  136 - 17 32 23 30 34 - 83,4
0716 Re  495 2 72  105 88  113  115 - 87,6
0719 Andebu  303 - 36 60 63 76 68 - 81,5
0720 Stokke  609 1  100  108  118  140  141 1 89,9
0722 Nøtterøy 1 149 3  144  195  260  256  291 - 95,6
0723 Tjøme  174 1 26 33 38 39 36 1 84,3
0728 Lardal  124 3 12 27 22 31 28 1 92,3
Kilde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå