Statistisk sentralbyrå

1 Barn i barnehager etter alder. Kommune. 2015
  I alt Alder Dekningsgrad
  0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 1-5 år
Heile landet  283 608 2 201 41 895 55 363 59 775 61 036 62 972  366 90,4
                   
01 Østfold 14 262  153 2 002 2 666 2 986 3 167 3 275 13 88,6
0101 Halden 1 488 18  208  286  311  317  346 2 89,0
0104 Moss 1 521 12  182  298  299  368  360 2 86,0
0105 Sarpsborg 2 711 39  370  516  585  604  594 3 87,9
0106 Fredrikstad 3 861 46  542  729  810  836  897 1 90,0
0111 Hvaler  180 2 30 31 36 34 47 - 92,7
0118 Aremark 58 - 6 9 5 13 25 - 80,6
0119 Marker  148 1 24 17 32 33 41 - 86,5
0121 Rømskog 26 - 2 4 7 8 5 - 81,3
0122 Trøgstad  270 3 31 50 69 63 54 - 89,6
0123 Spydeberg  330 3 58 62 67 64 76 - 94,8
0124 Askim  773 7  101  132  162  186  185 - 84,0
0125 Eidsberg  559 4  100 89  114  118  132 2 89,3
0127 Skiptvet  209 - 33 43 38 42 53 - 90,5
0128 Rakkestad  403 4 52 82 85 90 89 1 85,4
0135 Råde  366 5 49 66 81 79 86 - 89,4
0136 Rygge  717 7  106  122  152  159  169 2 91,4
0137 Våler  332 1 61 54 71 80 65 - 89,7
0138 Hobøl  310 1 47 76 62 73 51 - 87,8
Kilde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå