Statistisk sentralbyrå

1 Barn 1-5 år i barnehager, etter avtalt oppholdstid pr. uke. Kommune. 2015
  I alt Oppholdstid. Timer pr. uke
  0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 41- 
Hele landet  281 041 18 94 1 371 6 141 8 301  265 116
               
16 Sør-Trøndelag 17 433 2 15 67  383  742 16 224
1601 Trondheim 10 676 2 12 26 49 42 10 545
1612 Hemne  231 - 1 - 6 32  192
1613 Snillfjord 44 - 1 5 3 12 23
1617 Hitra  194 - - - 20 32  142
1620 Frøya  258 - - - 9 9  240
1621 Ørland  252 - - - 12 2  238
1622 Agdenes 77 - - 3 2 12 60
1624 Rissa  307 - - 6 47 99  155
1627 Bjugn  269 - - - 13 22  234
1630 Åfjord  133 - - 1 16 33 83
1632 Roan 32 - - 1 4 5 22
1633 Osen 39 - - - 3 15 21
1634 Oppdal  386 - - 7 31  100  248
1635 Rennebu 86 - - 4 14 29 39
1636 Meldal  192 - - - - 60  132
1638 Orkdal  665 - - 4 28 77  556
1640 Røros  207 - - - 11 4  192
1644 Holtålen 71 - - - 6 26 39
1648 Midtre Gauldal  336 - - 1 36 18  281
1653 Melhus  961 - - 3 28 19  911
1657 Skaun  575 - 1 3 24 44  503
1662 Klæbu  396 - - - 7 25  364
1663 Malvik  840 - - 1 11 15  813
1664 Selbu  170 - - 2 - -  168
1665 Tydal 36 - - - 3 10 23
Kilde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå