Statistisk sentralbyrå

1 Barn 1-5 år i barnehager, etter avtalt oppholdstid pr. uke. Kommune. 2015
  I alt Oppholdstid. Timer pr. uke
  0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 41- 
Hele landet  281 041 18 94 1 371 6 141 8 301  265 116
               
14 Sogn og Fjordane 5 713 - 1 45  170  412 5 085
1401 Flora  671 - - 7 7 15  642
1411 Gulen 98 - - - 2 15 81
1412 Solund 25 - - 2 2 5 16
1413 Hyllestad 43 - - - 4 - 39
1416 Høyanger  183 - - - 3 8  172
1417 Vik  117 - - 10 - -  107
1418 Balestrand 55 - - 1 14 7 33
1419 Leikanger  118 - - - 1 -  117
1420 Sogndal  402 - - - 8 13  381
1421 Aurland 68 - - - - 2 66
1422 Lærdal 86 - - 1 - 5 80
1424 Årdal  257 - - 1 - -  256
1426 Luster  270 - - - 24 58  188
1428 Askvoll  140 - - 3 6 21  110
1429 Fjaler  164 - - 2 8 8  146
1430 Gaular  193 - - - 5 47  141
1431 Jølster  181 - 1 1 1 9  169
1432 Førde  805 - - 9 19 56  721
1433 Naustdal  182 - - 3 9 7  163
1438 Bremanger  177 - - - 13 15  149
1439 Vågsøy  316 - - - 10 17  289
1441 Selje 95 - - - 9 28 58
1443 Eid  345 - - - 13 2  330
1444 Hornindal 56 - - - - 12 44
1445 Gloppen  287 - - 2 7 59  219
1449 Stryn  379 - - 3 5 3  368
Kilde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå