Statistisk sentralbyrå

1 Barn 1-5 år i barnehager, etter avtalt oppholdstid pr. uke. Kommune. 2015
  I alt Oppholdstid. Timer pr. uke
  0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 41- 
Hele landet  281 041 18 94 1 371 6 141 8 301  265 116
               
09 Aust-Agder 6 286 - - 47  315  478 5 446
0901 Risør  274 - - - 25 28  221
0904 Grimstad 1 315 - - 7 55 65 1 188
0906 Arendal 2 300 - - 9 32 60 2 199
0911 Gjerstad  109 - - 1 21 16 71
0912 Vegårshei  121 - - - 8 32 81
0914 Tvedestrand  301 - - 2 18 20  261
0919 Froland  359 - - 9 17 6  327
0926 Lillesand  635 - - 4 24 42  565
0928 Birkenes  335 - - 2 40 45  248
0929 Åmli 87 - - - 12 18 57
0935 Iveland  101 - - 4 16 23 58
0937 Evje og Hornnes  208 - - 9 34 90 75
0938 Bygland 52 - - - 7 12 33
0940 Valle 43 - - - 3 12 28
0941 Bykle 46 - - - 3 9 34
Kilde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå