Statistisk sentralbyrå

1 Barn 1-5 år i barnehager, etter avtalt oppholdstid pr. uke. Kommune. 2015
  I alt Oppholdstid. Timer pr. uke
  0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 41- 
Hele landet  281 041 18 94 1 371 6 141 8 301  265 116
               
07 Vestfold 12 034 - 4 35  187  145 11 663
0701 Horten 1 294 - - 5 30 - 1 259
0702 Holmestrand  543 - - 2 4 5  532
0704 Tønsberg 2 188 - 1 8 17 16 2 146
0706 Sandefjord 2 227 - 1 4 15 10 2 197
0709 Larvik 2 044 - - 2 37 31 1 974
0711 Svelvik  262 - - 4 13 -  245
0713 Sande  499 - - - 4 6  489
0714 Hof  136 - - - 3 1  132
0716 Re  493 - 1 - 11 2  479
0719 Andebu  303 - - - 11 23  269
0720 Stokke  607 - 1 9 19 24  554
0722 Nøtterøy 1 146 - - - 4 7 1 135
0723 Tjøme  172 - - 1 8 1  162
0728 Lardal  120 - - - 11 19 90
Kilde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå