Statistisk sentralbyrå

1 Barn 1-5 år i barnehager, etter avtalt oppholdstid pr. uke. Kommune. 2015
  I alt Oppholdstid. Timer pr. uke
  0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 41- 
Hele landet  281 041 18 94 1 371 6 141 8 301  265 116
               
01 Østfold 14 096 1 9 54  343  185 13 504
0101 Halden 1 468 - - 6 40 16 1 406
0104 Moss 1 507 - - 1 39 16 1 451
0105 Sarpsborg 2 669 - 1 15 33 13 2 607
0106 Fredrikstad 3 814 - 7 9 52 30 3 716
0111 Hvaler  178 - - - 5 -  173
0118 Aremark 58 - - 1 7 - 50
0119 Marker  147 - 1 1 12 29  104
0121 Rømskog 26 - - 3 3 - 20
0122 Trøgstad  267 - - - 16 -  251
0123 Spydeberg  327 - - 1 29 36  261
0124 Askim  766 1 - 2 23 14  726
0125 Eidsberg  553 - - 3 30 6  514
0127 Skiptvet  209 - - - 11 3  195
0128 Rakkestad  398 - - 10 28 -  360
0135 Råde  361 - - 1 4 13  343
0136 Rygge  708 - - - 4 5  699
0137 Våler  331 - - - 2 -  329
0138 Hobøl  309 - - 1 5 4  299
Kilde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå