Statistisk sentralbyrå

1 Barnehager, barn og ansatte. Kommune. 2015
  Barnehager Ansatte Barn i barnehager
  I alt Offentlige Private I alt Årsverk I alt Dekningsgrad 1-5 år
Hele landet 6 087 2 836 3 251 93 974 74 647  283 608 90,4
               
16 Sør-Trøndelag  412  213  199 6 119 4 702 17 527 93,3
1601 Trondheim  256  107  149 3 726 2 887 10 746 95,1
1612 Hemne 7 4 3 85 66  231  100,0
1613 Snillfjord 3 3 . 21 12 44  100,0
1617 Hitra 5 5 . 76 48  194 83,6
1620 Frøya 7 5 2 97 75  259 90,5
1621 Ørland 5 2 3 81 65  253 90,3
1622 Agdenes 2 2 . 27 19 77 93,9
1624 Rissa 10 5 5  111 78  308 85,3
1627 Bjugn 5 4 1 87 67  270 88,8
1630 Åfjord 4 3 1 60 43  133 93,0
1632 Roan 3 3 . 18 11 32 76,2
1633 Osen 3 3 . 21 13 39 97,5
1634 Oppdal 11 2 9  139 99  391 96,7
1635 Rennebu 3 3 . 39 26 87 81,1
1636 Meldal 4 4 . 68 51  193 85,7
1638 Orkdal 9 8 1  195  168  668 92,7
1640 Røros 7 5 2 85 62  210 92,8
1644 Holtålen 3 3 . 30 22 71 86,6
1648 Midtre Gauldal 6 4 2  116 89  337 90,1
1653 Melhus 18 11 7  346  263  962 91,4
1657 Skaun 8 7 1  199  158  575 89,4
1662 Klæbu 9 5 4  124  101  396 94,5
1663 Malvik 18 9 9  277  219  845 88,6
1664 Selbu 5 5 . 78 50  170 87,6
1665 Tydal 1 1 . 13 10 36 90,0
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå