Statistisk sentralbyrå

1 Barnehager, barn og ansatte. Kommune. 2015
  Barnehager Ansatte Barn i barnehager
  I alt Offentlige Private I alt Årsverk I alt Dekningsgrad 1-5 år
Hele landet 6 087 2 836 3 251 93 974 74 647  283 608 90,4
               
14 Sogn og Fjordane  154  119 35 2 098 1 590 5 740 91,9
1401 Flora 15 12 3  221  176  671 93,7
1411 Gulen 4 4 . 52 29 98 94,2
1412 Solund 1 1 . 13 9 25 96,2
1413 Hyllestad 1 1 . 21 16 44 82,7
1416 Høyanger 6 6 . 66 55  183 92,0
1417 Vik 5 5 . 55 37  119 87,3
1418 Balestrand 3 3 . 26 16 55 88,7
1419 Leikanger 3 2 1 44 34  118 92,9
1420 Sogndal 9 6 3  139  108  404 90,3
1421 Aurland 3 2 1 26 20 69 97,1
1422 Lærdal 2 2 . 40 26 86 90,5
1424 Årdal 6 6 . 77 65  257 88,0
1426 Luster 9 9 .  114 80  271 90,9
1428 Askvoll 6 6 . 51 39  140 89,7
1429 Fjaler 6 4 2 62 47  164 95,9
1430 Gaular 3 2 1 60 50  194 94,6
1431 Jølster 6 2 4 72 57  183  101,1
1432 Førde 18 14 4  294  231  810 93,0
1433 Naustdal 3 2 1 54 44  183 93,8
1438 Bremanger 7 7 . 72 52  178 93,2
1439 Vågsøy 6 3 3  110 82  316 86,6
1441 Selje 3 3 . 35 26 95 75,4
1443 Eid 9 4 5  115 89  350 96,6
1444 Hornindal 2 1 1 26 19 56 88,9
1445 Gloppen 8 3 5  115 83  289 91,4
1449 Stryn 10 9 1  138  102  382 92,2
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå