Statistisk sentralbyrå

1 Barnehager, barn og ansatte. Kommune. 2015
  Barnehager Ansatte Barn i barnehager
  I alt Offentlige Private I alt Årsverk I alt Dekningsgrad 1-5 år
Hele landet 6 087 2 836 3 251 93 974 74 647  283 608 90,4
               
09 Aust-Agder  163 55  108 2 356 1 697 6 360 91,0
0901 Risør 8 3 5  116 79  274 82,3
0904 Grimstad 33 5 28  473  338 1 342 95,1
0906 Arendal 60 13 47  898  655 2 332 90,7
0911 Gjerstad 2 2 . 33 28  109 94,0
0912 Vegårshei 4 2 2 52 31  123 93,1
0914 Tvedestrand 11 5 6  123 81  304 95,0
0919 Froland 9 6 3  120 91  360 88,9
0926 Lillesand 14 4 10  211  163  637 88,4
0928 Birkenes 7 3 4  113 82  339 89,6
0929 Åmli 3 2 1 32 22 89 87,9
0935 Iveland 2 2 . 50 30  101 95,3
0937 Evje Og Hornnes 4 2 2 68 47  209 84,6
0938 Bygland 2 2 . 23 14 52  113,0
0940 Valle 2 2 . 23 17 43 91,5
0941 Bykle 2 2 . 21 18 46 85,2
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå