Statistisk sentralbyrå

1 Barnehager, barn og ansatte. Kommune. 2015
  Barnehager Ansatte Barn i barnehager
  I alt Offentlige Private I alt Årsverk I alt Dekningsgrad 1-5 år. Prosent
Hele landet 6 087 2 836 3 251 93 974 74 647  283 608 90,4
               
01 Østfold  289 92  197 4 584 3 610 14 262 88,6
0101 Halden 39 8 31  480  380 1 488 89,0
0104 Moss 28 12 16  519  405 1 521 86,0
0105 Sarpsborg 52 12 40  869  655 2 711 87,9
0106 Fredrikstad 79 18 61 1 241  999 3 861 90,0
0111 Hvaler 4 3 1 59 50  180 92,7
0118 Aremark 1 1 . 18 14 58 80,6
0119 Marker 4 1 3 48 37  148 86,5
0121 Rømskog 1 1 . 12 7 26 81,3
0122 Trøgstad 5 3 2 91 69  270 89,6
0123 Spydeberg 6 2 4 96 81  330 94,8
0124 Askim 15 7 8  242  194  773 84,0
0125 Eidsberg 9 5 4  183  137  559 89,3
0127 Skiptvet 4 3 1 67 53  209 90,5
0128 Rakkestad 9 5 4  123 93  403 85,4
0135 Råde 7 2 5  120 96  366 89,4
0136 Rygge 12 3 9  209  176  717 91,4
0137 Våler 7 3 4  109 83  332 89,7
0138 Hobøl 7 3 4 98 81  310 87,8
Kilde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå