Statistisk sentralbyrå

1 Sysselsatte personer 15-74 år, etter alder og bostedskommune. 2014 og 2015
  2014 2015
  15-74 år 15-19 år 20-24 år 15-74 år 15-19 år 20-24 år
Heile landet 2 650 000  109 560  232 091 2 587 704  109 699  212 240
16 Sør-Trøndelag  162 693 6 139 16 060  159 638 6 298 14 994
1601 Trondheim 98 708 2 980 10 586 96 908 3 135 9 697
1612 Hemne 2 082  115  210 2 014  103  183
1613 Snillfjord  506 25 54  505 23 60
1617 Hitra 2 437  154  214 2 340  156  189
1620 Frøya 2 449  153  215 2 471  139  216
1621 Ørland 2 658  139  276 2 530  128  262
1622 Agdenes  880 52 91  830 42 71
1624 Rissa 3 228  177  295 3 052  162  307
1627 Bjugn 2 265  121  190 2 182  120  188
1630 Åfjord 1 722  108  178 1 642 83  158
1632 Roan  510 27 50  495 22 54
1633 Osen  507 32 42  442 20 34
1634 Oppdal 3 542  213  313 3 426  194  283
1635 Rennebu 1 311 77  113 1 264 69 99
1636 Meldal 1 855 79  168 1 861 99  172
1638 Orkdal 5 804  244  428 5 742  266  441
1640 Røros 3 008  184  241 2 983  194  223
1644 Holtålen 1 006 61 91  976 64 87
1648 Midtre Gauldal 3 426  200  314 3 333  183  316
1653 Melhus 8 245  335  763 8 135  357  709
1657 Skaun 3 948  134  293 3 920  144  289
1662 Klæbu 3 123  138  238 3 087  151  238
1663 Malvik 6 893  258  482 6 960  307  498
1664 Selbu 2 103  109  160 2 076  110  169
1665 Tydal  477 24 55  464 27 51
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå