Statistisk sentralbyrå

1 Sysselsatte personer 15-74 år, etter alder og bostedskommune. 2014 og 2015
  2014 2015
  15-74 år 15-19 år 20-24 år 15-74 år 15-19 år 20-24 år
Heile landet 2 650 000  109 560  232 091 2 587 704  109 699  212 240
14 Sogn og Fjordane 57 462 3 183 5 013 56 077 3 084 4 444
1401 Flora 6 282  376  547 6 031  346  455
1411 Gulen 1 257 75  122 1 271 86  126
1412 Solund  423 19 34  390 15 21
1413 Hyllestad  719 28 52  692 44 55
1416 Høyanger 2 003  117  170 1 935  100  162
1417 Vik 1 425 86  119 1 393 72  113
1418 Balestrand  716 34 52  649 19 46
1419 Leikanger 1 206 40 87 1 188 43 76
1420 Sogndal 4 271  215  433 4 239  203  403
1421 Aurland  938 53 93  920 45 82
1422 Lærdal 1 145 67 75 1 118 63 68
1424 Årdal 2 612  115  206 2 567  120  176
1426 Luster 2 739  176  228 2 617  139  214
1428 Askvoll 1 465 73  124 1 446 80  113
1429 Fjaler 1 356 73  100 1 356 80  100
1430 Gaular 1 586 92  125 1 529 75  113
1431 Jølster 1 587 84  127 1 560  101  109
1432 Førde 7 251  398  664 7 143  395  584
1433 Naustdal 1 489 71  126 1 474 81  116
1438 Bremanger 1 837  101  141 1 780 97  118
1439 Vågsøy 3 021  170  261 2 952  161  246
1441 Selje 1 451 94  143 1 393 76  124
1443 Eid 3 143  162  288 3 057  183  244
1444 Hornindal  613 43 67  630 35 54
1445 Gloppen 3 085  178  297 2 963  178  228
1449 Stryn 3 842  243  332 3 784  247  298
Kjelde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå