Statistisk sentralbyrå

1 Sysselsatte personer 15-74 år, etter alder og bostedskommune. 2014 og 2015
  2014 2015
  15-74 år 15-19 år 20-24 år 15-74 år 15-19 år 20-24 år
Heile landet 2 650 000  109 560  232 091 2 587 704  109 699  212 240
09 Aust-Agder 55 193 2 681 4 666 52 982 2 690 4 126
0901 Risør 3 158  130  234 3 015  121  233
0904 Grimstad 10 691  564 1 066 10 237  557  956
0906 Arendal 21 080  931 1 704 20 023  933 1 414
0911 Gjerstad 1 180 84 95 1 117 68 98
0912 Vegårshei  944 50 74  964 59 71
0914 Tvedestrand 2 739  124  231 2 596  121  190
0919 Froland 2 701  129  229 2 650  145  228
0926 Lillesand 5 151  272  409 5 018  265  343
0928 Birkenes 2 508  127  238 2 412  120  215
0929 Åmli  839 44 56  831 49 63
0935 Iveland  667 38 62  645 32 59
0937 Evje og Hornnes 1 727 96  132 1 690  119  122
0938 Bygland  573 18 38  582 28 40
0940 Valle  684 43 58  651 39 51
0941 Bykle  551 31 40  551 34 43
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå