Statistisk sentralbyrå

1 Sysselsatte personer 15-74 år, etter alder og bostedskommune. 2014 og 2015
  2014 2015
  15-74 år 15-19 år 20-24 år 15-74 år 15-19 år 20-24 år
Heile landet 2 650 000  109 560  232 091 2 587 704  109 699  212 240
07 Vestfold  119 041 5 484 9 461  115 813 5 436 8 513
0701 Horten 12 585  545 1 125 12 234  571 1 005
0702 Holmestrand 5 139  230  377 5 046  231  360
0704 Tønsberg 21 111  862 1 815 20 609  818 1 668
0706 Sandefjord 21 465  997 1 598 21 014 1 090 1 475
0709 Larvik 21 084 1 050 1 592 20 279  960 1 424
0711 Svelvik 3 297  137  255 3 161  145  217
0713 Sande 4 603  196  392 4 520  202  361
0714 Hof 1 585 69 99 1 567 71  109
0716 Re 4 891  267  379 4 790  257  330
0719 Andebu 3 067  149  267 3 014  150  236
0720 Stokke 6 016  304  481 5 882  284  443
0722 Nøtterøy 10 530  508  788 10 162  498  637
0723 Tjøme 2 400  104  211 2 307 98  174
0728 Lardal 1 268 66 82 1 228 61 74
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå