Statistisk sentralbyrå

1 Sysselsatte personer 15-74 år, etter alder og bostedskommune. 2014 og 2015
  2014 2015
  15-74 år 15-19 år 20-24 år 15-74 år 15-19 år 20-24 år
Heile landet 2 650 000  109 560  232 091 2 587 704  109 699  212 240
01 Østfold  135 759 5 444 11 486  132 180 5 548 10 573
0101 Halden 13 830  537 1 320 13 386  522 1 150
0104 Moss 14 725  540 1 215 14 309  627 1 084
0105 Sarpsborg 24 969 1 068 2 190 24 279 1 060 2 103
0106 Fredrikstad 36 734 1 485 3 249 36 042 1 485 3 062
0111 Hvaler 2 155 89  127 2 090 97  117
0118 Aremark  684 26 51  663 21 41
0119 Marker 1 698 70  127 1 618 72  112
0121 Rømskog  337 12 18  336 16 20
0122 Trøgstad 2 713  127  215 2 613  121  196
0123 Spydeberg 2 831  105  210 2 748  102  193
0124 Askim 7 319  291  576 7 004  271  555
0125 Eidsberg 5 421  213  439 5 242  212  389
0127 Skiptvet 1 859 72  153 1 849 86  145
0128 Rakkestad 3 939  150  338 3 834  151  282
0135 Råde 3 593  130  270 3 521  155  240
0136 Rygge 7 491  350  561 7 281  355  523
0137 Våler 2 702  103  189 2 639 91  163
0138 Hobøl 2 759 76  238 2 726  104  198
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå