Barn og unge 2011

Tabeller for Oppland

Befolkning

Familie

Helse

Barnehage

Skole

Arbeid

Økonomi

Barnevern