429042
429042
friartikkel
2020-08-18T07:43:00.000Z
no

Regionale befolkningsframskrivninger 2020-2050, filer for nedlasting

Publisert:

Oppdatert:

Nedlastbare filer for hovedalternativene, etter kjønn og ettårig alder, alle kommuner og fylker, 2020 - 2050

Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn og alder, (F) (K) 

Hovedalternativene:

Andre:

Se også: Regionale befolkningsframskrivninger i Statistikkbanken

Kontakt