425734
425734
friartikkel
2020-06-30T08:31:00.000Z
no

Rettelogg for Befolkningsprofil

Publisert:

Rettelogg for Befolkningsprofil

Rettedato: 29.06.2020:

Tabellene 11916 Sysselsatte personer i kommunal sektor, etter funksjon (F), 11917 Sysselsatte personer i kommunal sektor, etter funksjon (K), 11919 Avtalte årsverk i kommunal sektor etter funksjon og regnskapsomfang (F) og 11918 Avtalte årsverk i kommunal sektor, etter regnskapsomfang og funksjon (K) har fått oppdatert tall for 2018.

Kontakt