403140
403140
innrapportering
2019-11-11T16:24:00.000Z
no

Ikke aktiv

Skjemarapportering

Innhold

  • Om rapporteringen

Skjema og veiledning

Oversikten over utskriftsvennlige versjoner av veiledninger og skjema inneholder materiale for rapporteringsåret 2020 (med innrapportering i 2021).  

Utskriftsvennlige versjoner av skjema og veiledninger for kommuner:

Veiledning og rettleiing i parentes ved siden av skjema

Utskriftsvennlige versjoner av skjema og veiledninger for fylkeskommunene: