Delta i den europeiske statistikkonkurransen

Publisert:

SSB inviterer elever på ungdomsskoler og videregående skoler til å delta med lag i den europeiske statistikkonkurransen. Konkurransen er en inspirerende måte å bli kjent med statistikk på og lære å bruke det i praksis.

Informasjon om konkurransen

Den europeiske statistikkonkurransen (ESC) arrangeres av SSB i samarbeid med Eurostat og statistikkbyråer i 16 europeiske land, for å fremme kunnskap om statistikk blant elever og lærere. Det er tredje gang den europeiske konkurransen arrangeres og første gang Norge er med. 

Grunnet Covid-19 er det blitt gjort endringer i tidsplanen for den europiske finalen i konkurransen. Se justert tidsplan. 

Konkurransen er åpen for elever på videregående skole (1. og 2. trinn på studieforberedende og 3. trinn yrkesfaglig)  (kategori A) og 9. og 10. trinn på ungdomsskolen (kategori B).

Hovedmålsettingene for konkurransen er å fremme nysgjerrighet og interesse for statistikk blant skoleelever og oppmuntre og inspirere lærere til å bruke offisiell statistikk i undervisningen. Målet er også å vise elever hvilken rolle statistikk spiller i ulike sammenhenger i samfunnet. Å forstå, tolke og bruke statistikk er relevant i mange fag, så denne konkurransen kan gjerne brukes som et tverrfaglig prosjekt. 

Regler

Elevene deltar i lag bestående av 1-3 personer. Deltagerne på et lag skal gå på samme skole og tilhøre samme kategori. Skolens egne lærere støtter, følger og overvåker elevenes arbeide. En lærer kan være veileder for flere lag. Meld gjerne på hele klassen!

Deltakelsen er gratis. 

Konkurransen er delt i to, en nasjonal og en europeisk del. I den nasjonale delen konkurrerer lagene på norsk og det kåres en nasjonal vinner.

De beste lagene går videre til den europeiske fasen av konkurransen som gjennomføres på engelsk.  

Deltakelse og registrering

Registreringen av lag har startet! Du kan melde på lag fram til 26. januar 2020.  

Tidsplan

Den nasjonale delen:

 • Registrering: 1. november 2019 - 26. januar 2020
 • Første oppgave: 27. januar - 9. februar 
 • Annonsering av resultatene første oppgave: 11. februar
 • Andre oppgave: 12. februar til 11. mars
 • Annonsering av finalistene 3. april
 • Prisutdeling: Sted og tid kommer

Den europeiske fasen (oppdatert april 2020): 

 • Tema for den europeiske oppgaven annonseres 17. april
 • Innlevering av oppgaven senest 11. juni (video)
 • Vinnere kåres: September 2020
 • Prisutdeling: Sted og tid kommer

Oppgaver

Konkurransen er delt inn i to ulike nivåer, ett for ungdomskole, 9. og 10. trinn, og ett for videregående skole, 1.-2. trinn. Den består av tre oppgaver, hvor man kvalifiserer seg for å gå videre til neste oppgave. En mer detaljert beskrivelse av oppgavene finner du her

Vi anslår at et lag vil bruke 1-2 skoletimer per oppgavesett + tilsammen én skoledag for å løse den siste oppgaven der de skal tolke og analysere et datasett. 

Oppgave 1: 30 spørsmål om statistikk

Lagene testes i grunnleggende forståelse av statistikk og bruk av statistiske data. Oppgaven gjennomføres på nett. Prøvene er tilpasset pensum for henholdsvis ungdomsskole og videregående skole. 

 • Poengsummen fra den første oppgaven vil bli benyttet til å kvalifisere lagene for den andre oppgaven.

Oppgave 2. Analyse av statistiske data

I den andre oppgaven lager man en presentasjon basert på en analyse av statistiske data. Denne oppgaven leveres også på nett. 

 • De norske vinnerlagene og finalistene vil få delta i den europeiske delen. 

Oppgave 3. Lage video basert på et gitt tema

Tema for denne oppgaven annonseres 30. mars og er på engelsk. Videoen lastes opp på nett. 

 • De europeiske vinnerlagene inviteres til prisutdeling i Budapest. 

Premier

De nasjonale vinnerne:

 • 1. pris 10 000 NOK per lag
 • 2. pris 7 500 NOK per lag
 • 3. pris 6 000 NOK per lag

De tre beste lagene i begge deltakerkategoriene prisbelønnes. Læreren får også en gave som takk. Reisekostnadene til prisutdelingen dekkes av SSB. 

De to beste lagene i hver kategori får delta i den europeiske finalen og konkurrere med vinnerne fra de andre landene. 

De europeiske vinnerne:

Hver av medlemmene på vinnerlagene og læreren i den europeiske delen får:

 • En reise til prisutdelingen (kommer tilbake til sted)
 • Ett gavekort på 400 Euro 
 • Ett sett av publikasjoner og informasjonsmateriale fra Eurostat
 • Ett diplom.

Prisutdelingen som skulle funnet sted i Budapest 10. juni er utsatt grunnet korona-situasjonen. Prisutdelingen vil finne sted høsten 2020. Tid og sted blir annonsert senere. 

Konkurransen arrangeres med støtte fra Eurostat og i samarbeid med EØS- og Schengenseksjonen i Utenriksdepartementet. 

 

UD-ESC-horisontal

Personvernerklæring

Formålet med behandlingen av de personlige data som samles inn i forbindelse med den europeiske fasen er å organisere deltakelsen i den siste delen av denne konkurransen. Det er bare navnet på lagene og de e-postadressene som er sendt inn i den nasjonale fasen som blir behandlet, for å sikre direkte kontakt med lagene.

Deltakerne på vinnerlagene må oppgi sine navn, slik at annonseringen av vinnerne på dette nettstedet kan forberedes.
Alle personlige data vil bli lagret for en periode på maksimalt to år. Ingen data vil bli overført til tredjeparter eller benyttet for andre formål.

Behandlingsansvarlig for personlige data er Statistisk sentralbyrå, som arrangør av statistikkonkurransen i Norge. For å utøve dine lovbestemte rettigheter (å få innsyn i, korrigere, slette og bestride dine data, og alle andre rettigheter som følger av den personvernlovgivningen som kommer til anvendelse) kan du kontakte personvernombud@ssb.no.

 

 

 

 

Vinnere av den europeiske statistikkonkurransen 2019

Elever fra Belgia vant den europeiske statistikkonkurransen i 2019 for ungdomsskoleelever. Se videoen de lagde. 

Faktaside

Kontakt