391572
391572
friartikkel
2019-07-03T08:42:00.000Z
no

Rettelogg for Kommunal vannforsyning

Publisert:

Rettinger 28.06.2019:

Justering av enkelte nøkkeltall for kommunalt drikkevann, bl.a. relatert til

1. fornyelse av kommunalt ledningsnett siste 3 år,
2. innbyggere forsynt av grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde og
3. antall innbyggere forsynt av behandlet vann (behandlingstype 1+ type 2).

Gjelder for tabellene :

  • 11791 «Utvalgte nøkkeltall for kommunalt drikkevann»,
  • 11786 «Vannkvalitet. Kommunalt drikkevann»,
  • 11787 «Vannforsyning og beredskap. Kommunalt drikkevann» og
  • 11792 «Ledningsnett og tilknytning. Kommunalt drikkevann».
 

 

 

 

 

 

Kontakt