382530
382530
friartikkel
2019-03-28T15:44:00.000Z
no

Rettelogg for eiendomsforvaltning

Publisert:

Oppdatert:

 

Gjelder tabell 12560 Hovedøkonomi for fylkeskommunal eiendomsforvaltning

Tabell 12560 Hovedøkonomi for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert i statistikkbankenKorrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning (F121) per kvadratmeter manglet for årgangene 2015 til 2018 på grunn av en programmeringsfeil i SSB.  Denne variabelen er lagt til, ellers er tabellen uendret

Rettedato: 29.03.2019

Kontakt