381870
381870
friartikkel
2020-06-30T12:12:00.000Z
no

Rettelogg for Plan, byggesak og miljø

Publisert:

Oppdatert:

Rettelogg for Plan, byggesak og miljø

Rettedato 15.08.2020:

I tabell 12690 Utvalgte tall for omfang og ressursbruk til planarbeid, ble det funnet en programmeringsfeil i en variabel, denne er nå rettet.

Rettedato 25.06.2020:

Tabellene

12295 Utvalgte nøkkeltall for plan-, byggesak- og miljøområdet i KOSTRA

12597 Utvalgte tall for omfang og utgifter av bygge- og delesøknader samt eierseksjoneringer

12676 Behandlede byggesøknader og klager. Utførte tilsyn samt pålegg, oppfølging og sanksjoner ifm tilsyn.

12976 Dispensasjonssøknader, etter rammevilkår

13021 Byggesøknader, etter rammevilkår og søknadstype

13016 Opprettelse av grunneiendommer, etter rammevilkår

13026 Omfang og saksbehandlingstid for igangsettingstillatelser, midlertidige brukstillatelser og ferdigattester, etter søknadstype

12685 Resultat av byggesøknadsbehandling i områder med ulike restriksjoner, etter vedtakstype og resultater

12667 Klagebehandling på gebyrer og behandling av byggesøknader m.m. fra kommunene, etter årsak til klage og utfall av klagebehandling

12001 Oppfølging, sanksjoner og andre virkemidler i forbindelse med tilsyn, etter tilsynspålegg og eksisterende/nye bygg

11897 Utøvelse av tilsyn i byggesaker

12612 Omfang, saksbehandlingstid og klagebehandling for eierseksjoneringer

12596 Hovedtall for omfang og saksbehandlingstid for kart- og oppmålingsvirksomhet

 

er oppdatert med manglende summer.

 

Kontakt