381870
381870
friartikkel
2019-03-22T12:12:00.000Z
no

Rettelogg for Plan, byggesak og miljø

Publisert:

Oppdatert:

Retting 03.07.2019:

Tabellen 12683 «Omfang og saksbehandlingstid for bygge- og delesaksbehandling» er oppdatert med data for antall mottatte og behandlede byggesøknader for 2015 og 2016 og

Tabell 12295 «Utvalgte nøkkeltall for plan- byggesak og miljøområdet i KOSTRA» er oppdatert med nye beregninger for summering av landstall. 

 

 

Kontakt