381869
381869
friartikkel
2019-03-22T12:11:00.000Z
no

Rettelogg for Barnehager

Publisert:

Oppdatert:

Tabell 12272 Minoritetsspråklige barn i barnehage 1-5 år

En programmeringsfeil i SSB medførte en liten feil i antall innvandrerbarn 1-5 år for 2018 i tabell 12272 Minoritetsspråklige barn i barnehage 1-5 år.

Rettedato 21.3.2019

Kontakt