381549
381549
friartikkel
2019-03-20T11:26:00.000Z
no

Rettelogg for Grunnskole

Publisert:

Oppdatert:

Tabell 12285 Utvalgte nøkkeltall for grunnskole:

Tallene er oppdatert med trinnvis fordeling på Gruppestørrelse 2

Rettedato: 29.03.2019

Tabell 11980: Elever i grunnskolen etter eierforhold og årstrinn, tabell 11977: Vektede elevtall – grunnskole, tabell 12235: Korrigerte brutto driftsutgifter i grunnskolesektoren, etter funksjon (K), tabell 12245: Drifts-, lønns- og leieutgifter (K), tabell 12254: Finansiering av skolefritidstilbud (K) og tabell 12255: Utvalgte nøkkeltall for grunnskole (K):

Tallene ble først publisert uten private grunnskoler inkludert i totalen

Rettedato 29.03.2019

Kontakt