Modell for regionale befolkningsframskrivninger.

Les artikkel i fulltekst
http://www.ssb.no/a/histstat/rapp/rapp_198507.pdf
Språk
Norsk
Kategori
Rapport eller bidrag i rapport
Publisert
Forfattere
Arne Rideng
, Knut Ø. SØrensen
, Kjetil Sørlie