Tabell

Andel sysselsatte med ulike arbeidsmiljøproblemer. 2016. Prosent (SÅ 219)1
ArbeidsmiljøproblemAlleKjønnAlder
MennKvinner18-24 år25-44 år45-66 år
1Basert på et utvalg av 8 220 sysselsatte.
Andel som minst halvparten av arbeidstiden er utsatt for      
Sterk støy573664
Vibrasjoner581653
Varme232432
Kulde81231186
Dårlig inneklima211528202222
Hudirriterende stoffer961214107
Støv, gass eller damp462644
Passiv røyking121211
       
Andel som minst halvparten av tiden      
Må sitte på huk eller stå på knærne når de arbeider7771375
Arbeider stående444148704338
Arbeider sittende596256316165
Arbeider med hendene løftet i høyde med skuldrene eller høyere6751265
Arbeider i framoverbøyd stilling uten å støtte seg med hendene eller armene545655
Må løfte i ubekvemme stillinger555763
Arbeider med gjentatte og ensidige hånd- eller armbevegelser353436353535
Andel som minst 5 ganger per dag må løfte minst 20 kilo1014614118