Tabell

Samlet areal, arealfordelinger og kystlinjens lengde, etter fylke. 2017 (SÅ 19)1
 I alt. km2Arealfordeling land/vann. km2Kystlinje. km
 LandFersk­vann
1Medregnet 36 500 og 125 km2 breareal på henholdsvis Svalbard og Jan Mayen.
Kongeriket Norge385 203365 12320 080111 352
     
     
Svalbard61 02260 6273958 829
Jan Mayen3773716150
     
Hovedlandet323 804304 12519 679102 373
Østfold4 1873 8882991 791
Akershus4 9184 579339458
Oslo45442628140
Hedmark27 39826 0871 311.
Oppland25 19223 7771 415.
Buskerud14 91213 7781 135232
Vestfold2 2252 149771 855
Telemark15 29813 8321 4661 446
Aust-Agder9 1558 3058512 275
Vest-Agder7 2796 6776022 782
Rogaland9 3778 5758024 975
Hordaland15 43714 49794011 189
Sogn og Fjordane18 62217 6629617 896
Møre og Romsdal15 10114 5695329 545
Sør-Trøndelag18 84817 8331 0158 434
Nord-Trøndelag22 41820 7811 6377 403
Nordland38 47536 0872 38826 734
Troms Romsa25 87724 8691 0087 100
Finnmark Finnmárku48 63145 7552 8768 120
     
Prosent    
Kongeriket Norge100,094,85,2.
Svalbard100,099,40,6.
Jan Mayen100,098,31,7.
     
Hovedlandet100,093,96,1.
Østfold100,092,97,1.
Akershus100,093,16,9.
Oslo100,093,96,1.
Hedmark100,095,24,8.
Oppland100,094,45,6.
Buskerud100,092,47,6.
Vestfold100,096,63,4.
Telemark100,090,49,6.
Aust-Agder100,090,79,3.
Vest-Agder100,091,78,3.
Rogaland100,091,58,5.
Hordaland100,093,96,1.
Sogn og Fjordane100,094,85,2.
Møre og Romsdal100,096,53,5.
Sør-Trøndelag100,094,65,4.
Nord-Trøndelag100,092,77,3.
Nordland100,093,86,2.
Troms Romsa100,096,13,9.
Finnmark Finnmárku100,094,15,9.