Tabell

Administrative inndelinger 1. januar 2017 (SÅ 1)1
 Kommuner i altKirkelige inndelinger2Politidistrikter3Lensmanns-­ og­ politistasjons­distrikter og namsfogdRettslige inndelinger
 Sokn4Prostier5Bispe­dømmer6Forliksråd­kretserDomssogn,78Lagsogn,109Lagdømmer11
1Fylkesfordelt etter administrasjonssted.
2Prestegjeld har utgått som kirkelig inndeling.
3Antall politidistrikt ble redusert fra 27 til 12 fra 1. januar 2016. Et politidistrikt dekker nå flere fylker.
4Svalbard regnes som et sokn under Troms.
5Prostiene Otredal, Fosen og Stjørdal omfatter også sokn i henholdsvis Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.
6Asker og Bærum kommuner ligger i Oslo bispedømme, det øvrige Akershus i Borg.
7Domssognene Kristiansand og Ofoten omfatter også deler av henholdsvis Aust-Agder og Troms.
8Domssognene Drammen, Dalane og Sunnhordland omfatter også deler av henholdsvis Vestfold, Vest-Agder og Rogaland.
9Lagsognene Oslo og Aust-Agder og Vest-Agder omfatter deler av Akershus og Vest-Agder.
10Lagsognene Hedmark og Oppland, Trondheim og Hordaland, Sogn og Fjordane omfatter også henholdsvis Oppland, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane.
11Romerike lagsogn inngår i Eidsivating lagdømme, det øvrige Akershus i Borgarting.
I alt4261 206100111233736263156
           
Østfold18544Borg.111051Borgarting
Akershus22747Borg/Oslo.162241Borgar-/Eidsivating
Oslo1385Oslo.6111Borgarting
Hedmark22775Hamar.201341Eidsivating
Oppland26865Hamar.22214.Eidsivating
Buskerud21636Tunsberg.181941Borgarting
Vestfold12484Tunsberg.91241Agder
Telemark18463Agder og Telemark.161831Agder
Aust-Agder15333Agder og Telemark.131111Agder
Vest-Agder15394Agder og Telemark.1482.Agder
Rogaland26929Stavanger.232241Gulating
Hordaland331097Bjørgvin.212331Gulating
Sogn og Fjordane26733Bjørgvin.21242.Gulating
Møre og Romsdal36977Møre.262741Frostating
Sør-Trøndelag25736Nidaros.192421Frostating
Nord-Trøndelag23555Nidaros.19212.Frostating
Nordland44868Sør-Hålogaland.324371Hålogaland
Troms Romsa24425Nord-Hålogaland.142431Hålogaland
Finnmark Finnmárku19214Nord-Hålogaland.171941Hålogaland