301116
301116
friartikkel
2017-03-21T11:00:00.000Z
no

Nye kommuner i Kommunefakta

Publisert:

Kartvisning og profilside for nye kommuner blir lansert når de første tallene for disse er publisert. Profilene blir deretter gradvis oppdatert etter hvert som statistikkene publiseres med tall for de nye kommunene. Om lag to år etter sammenslåingen vil profilene inneholde tall på alle emner

Når det opprettes profilside for en ny kommune fjernes profilsidene for de tidligere kommunene som har slått seg sammen. Historiske tall for tidligere kommuner vil fortsatt være tilgjengelig i statistikkbanken.

SSBs statistikker har forskjellige referansetidspunkter: Telletidspunkt og telleperiode. Noen statistikker baserer seg på måned eller kvartal som telleperiode, andre på hele året. Blant de årlige statistikkene er det igjen noen som benytter et bestemt kvartal som telletidspunkt for hele året.

Det er også forskjeller mellom statistikkene i tidsperioden fra telling til publisering av tall. Dette fører til at det også vil variere hvor lang tid det tar før det kommer tall på de enkelte emnene på nye kommuners profil. For noen emner vil det foreligge tall få måneder etter sammenslåingstidspunktet, mens for andre kan det ta opptil to år.

Fra kommunefakta er det lagt inn lenker til statistikken som er kilde for tallet. Her kan du i underoverskriften finne informasjon om neste publisering av tall.

Når oppdateres emnene i dagens Kommunefakta? Nye Sandefjord som eksempel

Tall som publiseres etter sammenslåingstidspunktet, men med telletidspunkt før sammenslåingen vil ikke bli publisert på den nye kommunens profilside. Disse tallene vil kun være tilgjengelig i statistikkbanken og fordelt etter de tidligere kommunene.

Et eksempel på dette i Kommunefakta er emnet «utdanning», som viser den høyeste fullførte utdannelsen for kommunens innbygger over 16 år. 15. juni 2017 publiseres denne statistikken med tall for tredje kvartal 2016. Dette innebærer at telletidspunktet er før etableringen av nye Sandefjord kommune 1.1.2017, og denne publiseringen vil dermed ha tall for de tre tidligere kommunene Andebu, Stokke og Sandefjord. Ved publiseringen av tall for tredje kvartal 2017 i juni 2018 vil tall for nye Sandefjord være på plass, og disse vil bli lagt inn på nye Sandefjord kommunes profilside.

Hvilke emner og tall som profileres i Kommunefakta kan endres, og vil over tid komme til å variere med skiftende aktualitet og trender i samfunnet.  Prinsippet om at profilsidene gradvis vil bli oppdatert med tall gjelder imidlertid uavhengig av emnesammensetningen.

Kontakt