Tabell

Sysselsatte, etter heltid/deltid og kjønn. 2016. 1 000, prosent og gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke (SÅ 207)
 1000ProsentGjennomsnittlig avtalt arbeidstid. Timer per uke
1Inkluderer uoppgitt.
I alt12 647100,034,3
    
Heltid1 97174,539,4
Lang deltid33912,827,5
Kort deltid32812,411,3
    
Menn i alt11 395100,036,6
Heltid1 18685,039,9
Lang deltid896,427,0
Kort deltid1188,510,7
    
Kvinner i alt11 252100,031,8
Heltid78662,838,5
Lang deltid25120,027,8
Kort deltid21116,911,5