Tabell

Personer i alderen 15-74 år, etter kjønn og arbeidsstyrkestatus. Årsgjennomsnitt. 1 000 (SÅ 203)
Arbeidsstyrkestatus199020001201020122013201420152016
1Brudd i tidsserien pga. omlegging i statistikkgrunnlaget i 1996.
I alt3 0943 2013 6183 7433 7983 8503 8963 934
         
I arbeidsstyrken2 1422 3502 6022 6772 7042 7342 7722 779
Sysselsatte2 0302 2692 5082 5912 6102 6372 6512 647
Deltid533579667684685661673668
Heltid1 4721 6831 8351 8981 9171 9671 9701 971
Arbeidsledige (AKU)1128194869596121132
Utenfor arbeidsstyrken9528511 0161 0661 0941 1161 1241 155
         
Menn i alt1 5541 6141 8361 9071 9361 9641 9892 008
         
I arbeidsstyrken1 1811 2581 3781 4191 4311 4461 4701 475
Sysselsatte1 1151 2121 3211 3671 3781 3921 4021 395
Deltid97126182192195189207206
Heltid1 0031 0821 1361 1711 1801 1991 1911 186
Arbeidsledige (AKU)6646575153546880
Utenfor arbeidsstyrken373356459488505518519533
         
Kvinner i alt1 5401 5871 7811 8361 8621 8861 9071 926
         
I arbeidsstyrken9611 0921 2241 2591 2741 2871 3021 304
Sysselsatte9151 0571 1871 2241 2311 2451 2491 252
Deltid436452485491490473465462
Heltid469601699727737768779786
Arbeidsledige (AKU)4635373542425352
Utenfor arbeidsstyrken579495557578588598605622