282987
282987
innrapportering
2016-11-01T14:05:00.000Z
no

Ikke aktiv

Programmer til fagsystem for kommuner og leverandører

Innhold

  • Om rapporteringen

Kontrollprogram

File Encrypter

Barnevern

 Kvalifiseringsstønad 

Økonomisk sosialhjelp

 

Filbeskrivelser for rapporteringsåret 2021:

 

Ulykkesrapportering fra politiet

  • ProSale Enveloper(.zip) skal brukes til å kryptere filuttrekk med sensitiv informasjon i tidsrommet september 2019 til august 2022.