Tabell

Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden, etter alder og arbeids- og stønadssituasjon. 2010 og 2013. Prosent
 20102013
 I arbeidAAPUføretrygdIngen av disseI arbeidAAPUføretrygdIngen av disse
18-62 år59,420,927,09,062,819,825,98,1
18-24 år66,926,82,212,367,927,83,311,1
25-34 år70,825,63,610,073,024,05,38,4
35-44 år68,927,89,98,271,924,112,76,7
45-54 år61,723,131,06,265,220,929,95,3
55-62 år36,06,163,211,840,69,155,512,4