Tabell

Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden, etter kjønn og alder og arbeids- og stønadssituasjon. 2010 og 2013. Prosent
 20102013
 I arbeidAAPUføretrygdIngen av disseI arbeidAAPUføretrygdIngen av disse
Begge kjønn59,420,927,09,062,819,825,98,1
Menn54,219,127,612,057,318,825,911,0
Kvinner63,022,126,66,966,420,425,96,2