Tabell

Andelen langtidssykemeldte, etter kjønn og høyeste utdanningsnivå
 2001-20052004-2008
 AlleMennKvinnerAlleMennKvinner
Grunnskolenivå17,816,019,716,614,718,7
Videregående nivå15,212,718,115,011,918,6
Universitets- og høgskolenivå10,76,514,311,26,315,1