Tabell

Andel i arbeid og uføretrygdet i 2013 for nye mottakere av AAP i 2010 som er avgang i 2010-2012, etter kjønn og høyeste utdanning. Nye mottakere og overførte fra rehabiliteringsytelser
Avganger 2010-2012Alle, antallProsent
I arbeid 2013Uføretrygd i 2013
Alle overførte77 86743,046,5
Grunnskoleutdanning   
Begge kjønn27 94633,356,5
Menn12 63933,654,0
Kvinner15 30733,158,5
Videregående utdanning   
Begge kjønn33 84944,644,9
Menn14 44842,045,3
Kvinner19 40146,644,5
Universitets- og høgskoleutdanning   
Begge kjønn14 92858,431,5
Menn4 35749,636,5
Kvinner10 57162,129,5
Alle nye16 11657,637,8
Grunnskoleutdanning   
Begge kjønn5 39850,840,0
Menn3 02249,336,3
Kvinner2 37652,644,6
Videregående utdanning   
Begge kjønn7 54257,339,8
Menn3 85054,337,5
Kvinner3 69260,442,2
Universitets- og høgskoleutdanning   
Begge kjønn3 17670,129,4
Menn1 03656,934,9
Kvinner2 14076,526,8