Tabell

Mottakere av AAP i 2010 som var avgang i 2010, 2011-2012 eller mottok AAP etter 2012. Andel av avgangene som var i arbeid eller mottok uførepensjon i 2013. Nye mottakere og overførte fra rehabiliteringsytelser. Prosent1
 AntallProsentUte etter 2010Ute etter 2011-2012I AAP etter 2012
 Alle ute etter 2010Herav i arbeidHerav med uføre-trygdAlle ute etter 2011-2012Herav i arbeidHerav med uføre-trygd
1Merk at en person kan forekomme i flere kategorier. Derfor summerer andelen i arbeid og med uføretrygd i noen tilfeller til mer enn 100 prosent.
Alle overførte avganger i 2010         
18-67 år155 55510013,947,056,135,941,565,250,2
18-24 år9 1941008,759,227,525,051,534,566,4
25-34 år29 09910010,365,825,429,355,038,260,4
35-44 år46 98010010,960,241,334,048,158,055,1
45-54 år44 84110013,646,266,839,737,477,946,7
55-62 år21 92910023,231,683,344,427,787,932,4
63-67 år3 51210044,615,147,642,916,944,912,5
Nye avganger i 2010         
18-67 år40 9921007,365,126,732,255,740,260,6
18-24 år4 6421004,068,66,922,462,317,373,5
25-34 år7 9641006,183,66,225,872,912,068,1
35-44 år10 4451006,584,410,827,771,022,065,8
45-54 år9 6981006,474,824,432,060,247,161,6
55-62 år6 4741009,547,658,946,435,876,344,1
63-67 år1 76910022,019,341,761,618,743,716,4